Personuppgiftsbehandling

Läs mer om vår personuppgiftsbehandling

Allmänna tandvårdsbidraget fördubblas

Riksdagen har beslutat att höja det allmänna tandvårdsbidraget från och med den 15 april 2018 enligt följande: från och med det år du fyller 23 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år från

Ny tandläkare till Michelinkliniken från 2 maj

Claes Vargas

Vi på Michelinkliniken förstärker med ytterligare en tandläkare – Claes Vargas. Claes tillträder onsdagen den 2 maj. Varmt välkommen till Michelinkliniken!

Höjt tandvårdsbidrag för pensionärer

Den 1 juli trädde en lagändring om statligt tandvårdsstöd ikraft. Ändringen innebär att personer mellan 65 och 74 år får rätt till det högre allmänna tandvårdsbidraget om 300 kronor per år, tidigare 150 kronor per år. Läs mer om tandvårdsstöd